تصویری از سنگربندی در ایران و یک دختر کُرد با علامت پیروزی

ریشه‌ها‌ی تاریخی و پویایی سیاسی «پرسش کُرد»[۱]

https://doi.org/10.53895/ftj1305

کلیدواژه‌ها: ایران، پرسش‌کُرد، ترکیه، ژئوپولیتیک، عراق، کُردها، کردستان، ناسیونالیزم

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) از کردستان آغاز و سپس ایران را درنوردید. این شعار محصول جنبش‌ آزادیخواهانه کُرد است که بیش‌ از یک سده است در جریان است. اهمیت استراتژیک شعار زن، زندگی، آزادی در مقطع کنونی در سیاست ایران درکی تاریخی و پویا از به اصطلاح‌ «پرسش‌ کرد» در ایران و منطقه را لازم می‌سازد. این گفتار پاسخی اولیه به این نیاز است. چارچوب این پاسخ به لحاظ تحلیلی از «دولت-محوری روش‌شناسانه» و  به لحاظ نظری از «درون-‌مداری» اجتناب می‌کند. بر این اساس این گفتار ماهیت بیناجوامعی عروج و تکامل «پرسش‌کُرد» را برجسته و بر تاثیر پایدار ژئوپولیتیک در و بر آن تاکید می‌کند. گفتار استدلال می‌کند که به دلیل پویایی بین‌المللی پرسش کُرد تنها یک تبیین نوینِ متکثر از «ملت» و تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی می‌تواند پاسخی پایدار به این پرسش ‌فراهم کند.


[۱] بخش بزرگی از این گفتار حدود یک سال پیش و قبل‌ از وقوع انقلاب زن، زندگی، آزادی به زبان انگلیسی نوشته شده است.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها