«زن، زندگی، آزادی» و فرایند یک دگرگونی در ایران
دختران با روسری در دست در برابر میدان آزادی تهران

«زن، زندگی، آزادی» و فرایند یک دگرگونی در ایران

پنهان‌کن

نام‌ها

نیره توحیدی
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان

چکیده

این مقاله بررسی کوتاهی است از جوانب مختلف جنبش نوین اجتماعی «زن، زندگی، آزادی» که به نام جنبش ژینا یا مهسا هم شناخته می‌شود. از لحاظ ذهنی یا فلسفی و تئوریک، این جنبش تبلوری است از یک «لحظه هستی گرایانه» (اگزیستانسیالیستی)، به ویژه در میان نسل جوان زنان و مردان شهری طبقه متوسط و کارگری که زندگی شان تحت تاثیر فرایندهای دهه‌های اخیر جهانی-محلی شکل گرفته است. انعکاس پرقوتی است از یک اشتیاق عمیق برای رهایی و پس گرفتن زندگی با عزت و حرمت، «یک زندگی معمولی»  خود مختار، به ویژه در میان زنان جوان. و همانا نشانگر یک شکاف عمیق فرهنگی، سیاسی و اخلاقی است میان اکثریت مردم و اقتدارگرایان فاسد و سرکوبگر اسلامچی حاکم. این جنبش درحالیکه یک گسست نوین از نظام ایدئولوژیک و سیاسی کنونی است، در عین حال بسیاری از مطالباتش ریشه در ارزش‌های تاریخ بیش از ۱۲۰ سال مبارزه ایرانیان برای حقوق شهروندی زن و مرد، حکومت قانون، دموکراسی، آزادی، عدالت، شادی و سعادت و رفاه دارد.  این نوشته  ابعاد چندگانه و تقاطعی جنبش را که مبانی اصلی تبعیض و ستم‌های مورد اعتراض هستند را نیز مورد توجه و تحلیل قرار می‌دهد، از جمله جنسیت و سکسوالیته، تفاوت‌های نسلی، اتنیکی، و طبقاتی. در پایان اشاره کوتاهی می‌شود به کاستی‌ها و آسیب‌ها و خطراتی که جنبش را مورد تهدید قرارمی‌دهد و چشم انداز آتی آن با توجه به دست آوردها و نقاط قوتش تا به کنون.

در پیوند با این محتوا

جلد شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه
تابستان ۱۴۰۲
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۳

پیشنهاد ما

جلد کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی
مهرداد وهابی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی
تابلوی نه به جمهوری دیکتاتوری اسلامی و هشتگ مهسا امینی در دست یک زن با حجاب در خیابانی در ایران
فرهاد خسروخاور
آزادی اندیشه شماره ۱۳
اعتراضات اجتماعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ و مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی
تصاویری از نسرین ستوده و نامه‌هایش از زندان و جلد کتاب نامه‌های زندان
منصوره شجاعی
آزادی اندیشه شماره ۱۳
نامه به کودکانی که زاده می‌شوند، نامه‌های زندان اثر نسرین ستوده
زن زندگی آزادی کف دست یک زن ایرانی
کامران تلطف
آزادی اندیشه شماره ۱۳
جنبش «زن، زندگی، آزادی»: کالبد شناسی یک شعار

از دست ندهید

خبرها

نویسنده: کمال سلیمانی، برگردان: مهدی رضایی
کتاب
اسلام و ناسیونالیسم‌های متنازع در خاورمیانه ۱۹۲۶-۱۸۷۶
نویسنده: کیت میلِت، برگردان: کوهیار گُردی
کتاب
سیاست جنسی

رویدادها

8 دسامبر
8 دسامبر
با حضور نویسنده و مترجم از استرالیا
14:30

تا

16:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
رونمایی کتاب «طلعت پاشا» با حضور نویسنده و مترجم
17 دسامبر
17 دسامبر
19:00

تا

20:30
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
«انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟