بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
نغمه‌های جنبش ژینا; تحلیل محتوای موسیقی انقلابی و اعتراضی ایران ۲۰۲۲
رقص جمعی دختران ایران به دور آتش

نغمه‌های جنبش ژینا; تحلیل محتوای موسیقی انقلابی و اعتراضی ایران ۲۰۲۲

https://doi.org/10.53895/ftj1312

کلیدواژه‌ها: جنبش ژینا، موسیقی انقلابی و اعتراضی، جنبش اجتماعی

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

چکیده

جنبش ژینا، طولانی‌ترین و فراگیرترین جنبش ایران پس از انقلاب ۵۷ است. این جنبش از لحظه‌ی شروع چشم‌اندازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدیدی در برابر جامعه‌ی ایران خلق کرده است و بارها توسط تحلیلگران و همچنین کنشگران و فعالان جنبش، انقلاب ژینا هم نامیده ‌ شده است. موسیقی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره‌ی افراد و نیز به عنوان فرم خودبیانگری هنری و نمود فرهنگی، هم از این جنبش تأثیر پذیرفته و هم بر آن اثر نهاده است. این مقاله تلاش می‌کند نگاهی موشکافانه‌تر به موسیقی اعتراضی و انقلابی منتشرشده از ابتدای جنبش ژینا در شهریور ۱۴۰۱ بیندازد و از خلال تحلیل محتوای کیفی به بازخوانی نقش آثار موسیقایی در معناسازی، تخیل جمعی و بازنمایی وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بیندازد. در این تحلیل کیفی، با بررسی ۱۷۹ اثر موسیقایی، ده تم اصلی استخراج شد. این تم‌ها عبارتند از سرکوب، مقاومت، تضاد بین خیر و شر، ارتباط با جنبش‌های اجتماعی پیشین ایران، بازنمایی شعارها، نمادها و کشتگان جنبش، زن و بدن‌مندی، وطن، ملل و اقوام، مذهب، درخواست کنش و چشم‌انداز آینده‌ی مطلوب.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها