هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی
جلد کتاب هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی

هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی : خوانشی جدید از ایران معاصر اثر مهرداد وهابی

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۳

آزادی اندیشه شماره ۱۳
13 محتوا

نام‌ها

«هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» عنوان کتابی است که در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی (دی ماه ۱۴۰۱ خورشیدی) به زبان انگلیسی در انتشارات‌ پالگریو مک میلان (اسپرینگر) در نزدیک به پانصد صفحه منتشر شد. پیام اصلی این کتاب خصلت‌بندی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی است.هدف این کتاب بررسی مختصات اصلی و پایدار اقتصاد ایران طی چهار دههٔ اخیراست و به یک رشته پرسش‌های بنیادین می‌پردازد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها