جمهوری کردستان، گامی در برساخت ملت کرد

https://doi.org/10.53895/ftj1403

کلیدواژه‌ها: ملت سازی، کّردایِتی، یکسان سازی قومی، تبعیض، محرومیت، دموکراسی

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۴

شماره صفحات:۴۱-۶۳

آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال انجمن آزادی اندیشه - شماره ۱۴
10 محتوا

نام‌ها


مقاله حاضر که بنا بر توصیه دکتر علی بنوعزیزی نوشته شده است، شکل تلخیص شدهٌ بخش دوم جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» نویسنده است.

چکیده

موضوع مقاله کنکاش در جنبش کردایِتانه و ملت سازانه ای است که در سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵ با بهره‌برداری از حمایت ارتش اشغالگر شوروی به تأسیس«جمهوری کردستان» در منطقه مُکریان انجامید و با خروج آن ارتش از ایران توسط حکومت مرکزیِ ادامه دهنده سیاست یکسان سازانه قومی رضا شاه سرکوب شد.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها