«زن، زندگی، آزادی»: پدیدار شدن تعریفی جامع از هویت ایرانی

«زن، زندگی، آزادی»: پدیدار شدن تعریفی جامع از هویت ایرانی

https://doi.org/10.53895/ftj1406

کلیدواژه‌ها: جنسیت، قومیت، دیدگاه درهم‌تنیده، دیدگاه متقاطع، هویت ملی، مذهب

از ژورنال آزادی اندیشه شماره ۱۴

شماره صفحات:۱-۱۰

آزادی اندیشه شماره ۱۴
ژورنال انجمن آزادی اندیشه - شماره ۱۴
10 محتوا

نام‌ها

از زمان پیدایش دولت-ملت مدرن در دوران رضاشاه، زبان فارسی به عنوان پایه‌ای‌ترین بنیاد ملی‌گرایی و تلاشش برای یک‌دست‌سازی مطرح بوده است. ملی‌گرایی غربی قصد داشت تا هویت‌های قومی را به نفع پارسی‌گرایی از بین ببرد. در دوران حکومت اسلامی، اسلام‌گرایی/ملی‌گرایی به دنبال از میان بردن هویت‌های غیرشیعی بود. آرزوهای اقلیت‌های دینی و قومی برای به‌دست آوردن حقوق شهروندی کامل، به‌دلیل تبعیض‌های گسترده، امنیتی‌سازی و شیعی‌سازی که مانع از تکمیل پروژه دولت-ملت شده است، از بین رفته است.

انقلاب جاری در ایران که با زنان در خط مقدم آغاز شد و به گروه‌های اجتماعی مختلف، قومیت‌ها، جنسیت‌ها و ادیان گوناگون در سرتاسر کشور گسترش یافت، این الگوی قدرت را به چالش کشیده است. این حرکت انقلابی، خواستار جدایی دین از دولت شده و به ظهور تعریفی نو و فراگیر از هویت ایرانی منجر شده است. همچنین، این انقلاب به پیدایش آگاهی از منظر درهم‌تنیدگی (تقاطعی) منجر شده که بر اساس آن دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی به شدت با برابری جنسیتی، قومی، مذهبی، جنسی و طبقاتی در هم تنیده‌اند.

مؤثرترین روش برای مقابله با تلاش‌هایی که کنش بالقوه جمعی غافل را نادیده می‌گیرند، قرار دادن حاشیه‌نشینان در مرکز توجهات است.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها