مصطفی رحیمی – به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]

مصطفی رحیمی – به سویِ سوسیالیسمی دموکراتیک [مقاله کنفرانس]

پنهان‌کن

                    « مسئله رهایی از ارباب است، نه عوض کردنِ ارباب.»

مصطفی رحیمی. مارکس و سایه‌هایش.ص۴۵

چکیده

مصطفی رحیمی علی‌رغمِ اهمیتی که در تاریخِ روشنفکریِ ایران دارد، چندان موردِ توجه پژوهشگرانِ این حوزه قرار نگرفته است. بسیاری از آثارِ دانشگاهی درباره‌یِ تاریخِ روشنفکریِ ایران به نظراتِ شریعتی و آلِ‌احمد پرداخته‌اند، اما تقریباً چیزی درموردِ رحیمی نوشته نشده است. او پیش از دیگران موانعِ پیشِ رویِ جنبشِ دموکراسی‌خواهی را شناخت و در برهه‌هایِ حساس درموردِ این خطرات به جامعه هشدار داد. رحیمی سال‌ها پیش از این تشخصی داده بود که برخی جریاناتِ ناسیونالیست ممکن است چه خطراتی برایِ دموکراسی داشته باشند. او بود که اولین بار درموردِ خطراتِ ظهورِ بنیادگراییِ دینی آشکارا هشدار داد. او بود که خیلی زودتر از دیگران درباره‌یِ ظهورِ نولیبرالیسم در ایران هشدار داد. علاوه بر این‌ها، رحیمی در سراسرِ پروژه‌یِ فکریِ خود تلاش کرد تا بدیلی مترقی و دموکراتیک دربرابرِ گفتمان‌هایِ ارتجاعی ارائه دهد. او در دوگانه‌هایِ سیاسیِ واقعاً موجود به هیچ یک از طرفین نپیوست و گفتمان‌هایِ سیاسیِ رایج را رد کرد تا آنچه را درست می‌دانست ارائه دهد. هدفِ این مقاله مروری بر بخشی از تلاش‌هایِ رحیمی در این مسیر است.

در پیوند با این محتوا

سخنرانی یاشار تاج‌محمدی
کنفرانس ۲۰۲۲
مصطفی رحیمی - تاملاتی درباره‌ی یک سنت فکری

نام‌ها

یاشار تاج‌محمدی
کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران

پیشنهاد ما

مقاله کنفرانس - نیره توحیدی
ایران آکادمیا شماره ۹
روندها و مطالبات اصلی کنشگری برای حقوق زنان ایران در صد سال گذشته [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - شکیبا رحمانی
ایران آکادمیا شماره ۹
بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - منصوره شجاعی
ایران آکادمیا شماره ۹
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان [مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - حمیده صابری
ایران آکادمیا شماره ۹
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در دوره کووید-۱۹[مقاله کنفرانس]
مقاله کنفرانس - شیما تدریسی
ایران آکادمیا شماره ۹
پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران [مقاله کنفرانس]

از دست ندهید

خبرها

جنبش زنان ایران
خبر
انتشار لایحه حقوقی زنان به‌مناسبت روز جهانی زنان
-
خبر
پایان موفقیت‌آمیز پروژه کتاب الکترونیک «اقتصاد»

رویدادها

24 مارس
24 مارس
منصوره شجاعی و سعید رهنما
16:00

تا

20:00
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
منشور، قانون اساسی و پرسش‌های آن - با حضور منصوره شجاعی و سعید رهنما